تراستـــی فاند

تراستی فاند یک صندوق سرمایه گذاری مشترک است، که مبتنی بر اصول فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال با سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و ICO ها اقدام به ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران خود می کند.